Igualtat i Conciliació

En moltes empreses és una utopia, però la llei promulgada l’any 2007 va forçar un pas endavant que l’actual crisi econòmica està fent retrocedir perillosament.

Les empreses de més de 250 persones han de tenir una “Pla d’igualtat” acordat amb la representació legal dels treballadors.

Mediacions

Mecanisme de resolució de conflictes extrajudicial, poc costós, eficaç i molt àgil.

Assessorament

Sempre aconsellable abans de prendre qualsevol decisió amb trascendència legal i, per tant, sempre abans de signar qualsevol document.

Personalització de formularis

Que un formulari estigui a internet no vol dir que sigui el que necessitem per resoldre la nostre situació. Habitualment serveixen de guia però necessiten una personalització pel cas concret.

Suport legislatiu

Us facilitem la legislació vigent envers el tema que plantegeu.

Redacció de documents

T’ajudem a redactar tot tipus de documents

Negociacions

Són totalment recomanables en situacions de conflicte o no, en les que hi hagi un interès comú per arribar a un objectiu però amb les parts enfrontades en els seus posicionaments. La negociació servirà per aproximar les posicions i arribar a un acord que satisfagui a totes les parts implicades.

Revisió de documentació

T’ajudem a revisar la correcció de tot tipus de documents