Inspecció de Treball

Instrument dissenyat per a la defensa dels drets dels treballadors amb més o menys eficàcia depenent del govern de torn, envers als recursos que se li destinen i objectius que se li fixen.

És gratuïta pel treballador i no necessita de suport lletrat tot i que, en molts casos, és aconsellable.

Mediacions

Mecanisme de resolució de conflictes extrajudicial, poc costós, eficaç i molt àgil.

Assessorament

Sempre aconsellable abans de prendre qualsevol decisió amb trascendència legal i, per tant, sempre abans de signar qualsevol document.

Personalització de formularis

Que un formulari estigui a internet no vol dir que sigui el que necessitem per resoldre la nostre situació. Habitualment serveixen de guia però necessiten una personalització pel cas concret.

Suport legislatiu

Us facilitem la legislació vigent envers el tema que plantegeu.

Redacció de documents

T’ajudem a redactar tot tipus de documents

Negociacions

Són totalment recomanables en situacions de conflicte o no, en les que hi hagi un interès comú per arribar a un objectiu però amb les parts enfrontades en els seus posicionaments. La negociació servirà per aproximar les posicions i arribar a un acord que satisfagui a totes les parts implicades.

Revisió de documentació

T’ajudem a revisar la correcció de tot tipus de documents