Seguretat Social

Cotitzacions, prestacions, subsidis juntament amb els requisits que els defineixen i reconeixen i les més que habituals situacions de frau o error que es produeixen en aquests temes.

Suport legislatiu

Us facilitem la legislació vigent envers el tema que plantegeu.

Redacció de documents

T’ajudem a redactar tot tipus de documents

Negociacions

Són totalment recomanables en situacions de conflicte o no, en les que hi hagi un interès comú per arribar a un objectiu però amb les parts enfrontades en els seus posicionaments. La negociació servirà per aproximar les posicions i arribar a un acord que satisfagui a totes les parts implicades.

Revisió de documentació

T’ajudem a revisar la correcció de tot tipus de documents

Mediacions

Mecanisme de resolució de conflictes extrajudicial, poc costós, eficaç i molt àgil.

Assessorament

Sempre aconsellable abans de prendre qualsevol decisió amb trascendència legal i, per tant, sempre abans de signar qualsevol document.

Personalització de formularis

Que un formulari estigui a internet no vol dir que sigui el que necessitem per resoldre la nostre situació. Habitualment serveixen de guia però necessiten una personalització pel cas concret.